SPORTS ACHIEVERS

                     Sr. Girls – Third Position
                     Kritika Pandey, Eshi Bhutani, Nivedita Parmar, Saihaj Kaur Madan, Mahima Yadav

                        Sr. Boys – Third Position
                        Sahil Arya, Siddhant Lohchab, Varun Sharma, Nalin Lodha, Rahul Rawat

                       Jr. Girls – Second Position
                       Saumya Dagur, Shreya Bhatnagar, Khushi Arora, Kriti Mahajan

                       Sr. Girls – Second Position
                       Sadhvi Sharma, Arooja Bansal, Sanaka Banerjee

 

 

Jr. Girls – First Position
Jiyati Rudr, Sanaka Bannerjee, Shreya Bhatnagar, Soumya Dagur, Kriti Mahajan

Sr. Girls – Second Position
Brinda Gupta, Arshia Lamba, Aditi Sinha, Sadhvi Sharma

 

                        Sr. Boys – Third Position
                        Sahil Arya, Siddhant Lohchab, Nimrit Singh, Rohan Dayal, Rahul Rawat

 

                       Jr. Girls – First Position
                       Kritika Pandey, Eshi Bhutani, Nivedita Parmar

 

                       Sr. Boys – First Position
                       Gunraj S. Marwaha, Ayush Aggarwal, Lakshay Jhakar, Udipta Kakaty, Shivam Sharma

Jr. Boys – Second Position
Aditya Shah, Anirudha Sharma, Arnav Batra, Sarthak Sachdev